پروژه مسکونی ساختمان ۳۳۰ مسقط

کارفرما: Dragon Global Investment LLC

فضای بازرسی شده برای بهینه سازی انرژی: 1000متر مربع ساختمان در 2 واحد مغازه و 2 واحد آپارتمان تجاری

فعالیت های انجام شده:

  • بازرسی و گزارش دهی اصلاحات بهینه سازی مصرف انرژی برای 2 واحد از ساختمان Dragon
  • نصب و راه اندازی روشنایی خورشیدی خودکار
  • نصب و راه اندازی کلکتور های خورشیدی
  • نصب و راه اندازی پنل های سولار برای فضاهای عمومی
  • تغییر پوشش پنجره ها