پروژه برج مسکونی بین‌المللی تهران

کارفرما: شرکت آ.اس.پ (A.S.P)

فضای بازرسی شده برای بهینه سازی: 220،000 مترمربع

فعالیت های انجام شده:

  • بازرسی و گزارش دهی برای اصلاحات بهینه سازی مصرف انرژی
  • اندازه گیری دما و میزان مصرف مفید تجهیزات گرمایی، سرمایی و روشنایی برای هر واحد
  • تعیین میزان مصرف انرژی به ازای هر متر مربع
  • ارزیابی مصالح ساختمان، پنجره ها، درب ها و ورودی های هوا