شرکت ام.اس.میراب دفتر مرکزی خود را در سال 1379(2000 میلادی) در کشور اسپانیا تاسیس نمود و از سال 1391 (2012 میلادی ) در تهران با هدف توسعه صنایع انرژی های نوین  و خدمات بهینه سازی انرژی فعالیت خود را آغاز نمود و در همین سال به کنسرسیوم خدمات انرژی ملحق شد. فعالیت های این شرکت در زمینه ممیزی انرژی ساختمان های مسکونی ، تجاری ، مشاوره و طراحی مزارع بادی ، خورشیدی و تامین تجهیزات انرژی های نو  می باشد.